Upanyasams

DateTimeTopicScholar [
All
]
Place
Daily8:00 amBagavath Vishayam
Gomadam Sri. U.Ve. Sampath Kumarar Swami
Thiruvallikkeni Thirumani Swami Thirumaligai, TP Koil Street
Daily7:30 amBagavath Vishayam
Sri. U.Ve. M.A. Venkatakrishnan Swami
South Mada Street, Triplicane, Chennai
Daily10:00 amBhaghavat Geetha with Geetha Bashyam
Thenthirupperai Sri. U.Ve. Aravindha Lochanan Swami
Thiruvallikkeni, 10 Car Street